Uw vragen

Hoe hoog zijn de parkeergarages?

In de parkeergarages Oldehove en Oosterstraat kunnen voertuigen inrijden met een hoogte tot maximaal 2,20 meter. In de parkeergarages Hoeksterend en Zaailand kunnen voertuigen inrijden met
een hoogte tot maximaal 2,10 meter. In de parkeergarage Klanderij kunnen voertuigen inrijden met een hoogte tot maximaal 2,00 meter.

Op de signaleringsborden staat ‘vol’ bij de garage van mijn keuze. Kan ik daar toch terecht?

Als aangegeven wordt dat de garage vol is, betekent dit niet dat er geen plaats meer is. Er vertrekken voertuigen uit de garages waarna er weer plaats ontstaat. Vol betekent dat het langer duurt voordat u gebruik kunt maken van de garage.

Is de parkeergarage toegankelijk voor motoren?

Een motorfiets kan niet geparkeerd worden in de parkeergarages. Dit heeft uitsluitend te maken met het feit dat de inductielussen in het wegdek de massa van een motorfiets niet herkennen. In dit geval gaat de slagboom niet open of de slagboom sluit na opening te vroeg. In de laatste situatie is er een groot risico aanwezig dat de motor tegen de slagboom rijdt.

Uw wilt uw auto gebruiken maar de garage is op slot

In de parkeergarages Klanderij, HoeksterendOldehove en Oosterstraat kunt u altijd uitrijden als u in het bezit bent van een parkeerkaart. De deur wordt automatisch geopend. Bij de parkeergarages Klanderij en Hoeksterend vindt u bij de uitgang een kaartlezer voor uw parkeerkaart. U houdt de parkeerkaart met de barcode ongeveer 10 cm voor het rode glaasje waarna de deur zich opent. Abonnementhouders houden hun pas voor het eP-logo. Belangrijk: neem uw parkeerkaart of parkeerabonnement mee. Laat dit niet in uw auto liggen. Mocht dit toch het geval zijn: druk op de knop voor assistentie of bel met het centrale nummer 058-2128005.

Waar moet u zijn?

Leeuwarden heeft een compacte binnenstad. Alle voorzieningen in de binnenstad zijn op loopafstand van de vijf parkeergarages te bereiken.

  • U wilt naar het stadhuis, Harmonie, Friesmuseum?
    Kies dan voor garage Zaailand of Oldehove.
  • U wilt naar het stadskantoor, Tresoar, museum het Princessehof, Natuur museum?
    Kies dan voor garage Oldehove, Hoeksterend.
  • U wilt naar het Provinciehuis of creatief bedrijvencentrum De Blokhuispoort? 
    Kies dan voor Klanderij, Hoeksterend of Zaailand. Op donderdagavond en zaterdag kunt u ook parkeren in parkeergarage Oosterstraat.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier of bellen met P-Zaailand: 058-2128005, menukeuze 1.

Algemene informatie

Voor algemene informatie over de Parkeergarages Leeuwarden kunt u bellen met 058-2128005.

In maart 2011 is de vernieuwde parkeergarage Zaailand in gebruik genomen. Deze parkeergarage behoort, evenals de garage Oldehove, tot de hoogst gewaardeerde parkeeraccommodaties van ons land.

De garages zijn goed verlicht, ruim opgezet en vriendelijk in kleurstelling.